Библиотека

2018

1. М.Жыдзель.Казкі зімовага лесу //Настаўніцкая газета ад 08.01.2018

https://nastgaz.by/kazki-zimovaga-lesu/

2.Н.Мішкура.Запраглі Лексуса ад 25.01.2018

https://nastgaz.by/zapragli-leksusa/

3. Н.Сілюк.Спартыўны ўрок//Настаўніцкая газета ад 15.02.2018

4. Н.Сілюк.Спартыўны ўрок //Настаўніцкая газета ад 15.02.2018

https://portfolio.ng-press.by/pedagagichnaya-majsternya/spartyuny-urok/

5.Гілінская Т.Г. Стаць бацькам лёгка, а быць ім — няпроста// Настаўніцкая газета ад 22.02.2018

https://nastgaz.by/stats-batskam-lyogka-a-byts-im-nyaprosta/

6. Гілінская Т.Г. Стаць бацькам лёгка, а быць ім — няпроста// Настаўніцкая газета ад 16.03.2018

 https://nastgaz.by/stats-batskam-lyogka-a-byts-im-nyaprosta-2/

7. Г.Савіцкая.Гавары па-беларуску//Настаўніцкая газета ад 28.02.2018

https://nastgaz.by/gavary-pa-belarusku/

8.В.Траццякевіч,Т.Сяліцкая На роднай мове размаўляем // Настаўніцкая газета ад 01.03.2018

 https://nastgaz.by/na-rodnaj-move-razmaulyaem/

9.Н.Сілюк.Стаць патрэбным сваёй радзіме//Настаўніцкая газета ад 03.03.2018

10. Н.Сілюк. Стаць патрэбным сваёй радзіме//Настаўніцкая газета ад 03.03.2018 https://nastgaz.by/stats-patrebnym-na-svayoj-radzime/

11. Станкуть Л. Формирование предпринимательских компетенций у учащихся сельской школы в условиях социального партнёрства//  Адукацыя і выхаванне.-№2.-2018 с.26-31

12.Кяўра І.Іўеўскія супербабулі//Настаўніцкая газета ад 13.03.2017 nastgaz.by/iueuskiya-superbabuli/

13. І Рашкевіч Каб жыццё ўсміхалася//Настаўніцкая газета ад 14.03.2018 https://nastgaz.by/kab-zhytstsyo-usmihalasya/

14.Ж.Міхалькевіч.Пралеска Іўеўшчыны  // Настаўніцкая газета ад  15.03.2018 https://nastgaz.by/praleska-iueushchyny/

15. Гілінская Т.Г. Стаць бацькам лёгка, а быць ім — няпроста// Настаўніцкая газета ад 16.03.2018

https://nastgaz.by/stats-batskam-lyogka-a-byts-im-nyaprosta-2/

16.А.Клімашэўская Эскурсія ў райвыканкам//Настаўніцкая газета ад 21.03.2018 https://nastgaz.by/ekskursiya-u-rajvykankam/

17.Г.Падгайская. Адпачынак з карысцю//Настаўніцкая газета ад 02.04.2018

https://nastgaz.by/adpachynak-z-karystsyu/

18.Н.Вашкелевіч. Перамагчы дапамаглі “пабуджальныя сказы”//Настаўніцкая газета ад 05.04.2018

19. .Вашкелевіч. Перамагчы дапамаглі “пабуджальныя сказы”//Настаўніцкая газета ад 05.04.2018

https://nastgaz.by/peramagchy-dapamagli-pabudzhalnyya-skazy/

20.Г.Захар Цікавы кірмаш на канікулах//Настаўніцкая газета ад 10.04.2018 https://nastgaz.by/tsikavy-kirmash-na-kanikulah/

21.А.Ваўчок. Час, таямніцы, скарбы//Настаўніцкая газета ад 12.04.2018

22. Л.Шлемпа.Праўнукі пра вайну // Настаўніцкая газета ад 04.05.2018 https://nastgaz.by/praunuki-pra-vajnu/

23.А.Керней. Тэатр пачынаецца з…//Настаўніцкая газета ад 05.05.2018

24. Н. Калядзіч. З крэатыўнымі ідэямі да новых дасягненняў// Настаўніцкая газета ад 12.05.2018 https://nastgaz.by/z-kreatyunymi-ideyami-da-novyh-dasyagnennyau/

25. Н. Калядзіч. З крэатыўнымі ідэямі да новых дасягненняў// Настаўніцкая газета ад 12.05.2018

26.Н.Мішкура. Цікавыя сустрэчы//Настаўніцкая газета ад 14.05.2018 https://nastgaz.by/tsikavyya-sustrechy/

27.Н.Сілюк. Урок беларускай літаратуры: вэб-квэст//Роднае слова.-№5.-2018.-с.57-59

28.С. Чакавая. Акцыя “Спяваем гімн разам”//Настаўніцкая газета ад 22.05.2018 https:// nastgaz.by/aktsyya-spyavaem-gimn-razam/

29. М.Янковіч. У віртуальную вандроўку запрашаюць…//Настаўніцкая газета ад 24.05.2018 https://nastgaz.by/u-virtualnuyu-vandrouku-zaprashayuts/

30. М.Янковіч, У віртуальную вандроўку запрашаюць…///Настаўніцкая газета ад 24.05.2018

31. Г.Козел. Игра «Кладовая лета»//Пачатковая школа №5 (мультымедыйны дадатак раздзел “Летні лагер”)

32.Ірына Рашкевіч. Месячнік добрых спраў//Настаўніцкая газета ад 06.06.2018 https://nastgaz.by/mesyachnik-dobryh-sprau/

33.Н Клімец. Новы фармат турыстычнай карты //Настаўніцкая газета ад 07.06.2018 https://nastgaz.by/novy-farmat-turystychnaj-karty/

34.Вырастка Т. Расказваем свету пра сябе//Настаўніцкая газета ад 18.06.2018

 1. Шкут. А.Усмешкі дзяцінства//Настаўніцкая газета ад 21.06.2018 https://nastgaz.by/usmeshki-dzyatsinstva/

36.Балунда Г. На ручніках, расшытых пеўнямі //Настаўніцкая газета ад 21.06.2018 https://nastgaz.by/na-ruchnikah-rasshytyh-peunyami/

37.Сілюк Н. Працуем з тэкстам на ўроках беларускай мовы (дыдактычны матэрыял па лексічнай тэме “Ежа”)//

http://www.academy.edu.by/files/podrazdelenia/bel%20mova/Siluk_text%20bm.pdf

38.Раманюк І.Стасяловіч М.Канікулы ў полі//Настаўніцкая газета ад 26.06.2018

39. Раманюк І.Стасяловіч М.Канікулы ў полі//Настаўніцкая газета ад 26.06.2018 https://nastgaz.by/kanikuly-u-poli/

40. В.Балановіч Новае падарожжа “арганаўтаў”//Настаўніцкая газета ад 26.06.2018 https://nastgaz.by/novae-padarozhzha-arganautau/?_utl_t=gp

41.Кяўра І. Настаўнік з чулай душой// Настаўніцкая газета ад 28.06.2018 https://nastgaz.by/nastaunik-z-chulaj-dushoj/

42. Кяўра І. Настаўнік з чулай душой// Настаўніцкая газета ад 28.06.2018

43. Н Вашкелевіч Пра слова цёплае, слова залатое//Настаўніцкая газета ад 07.07.2018

44.Г.Спургяш.Летапіс “Бабраняці”// Настаўніцкая газета ад 11.08.2018

45. Д.Місевіч, А.Валюшкевіч. Пазнавальнае  падарожжа, або Подых сівой даўніны//Настаўніцкая газета ад 17.07.2018

46.Сельская В.І.Пабуджальныя сказы. Урок беларускай мовы ў 3 класе//Пачатковая школа.–№6.– с.57

47. А.Ваўчок.Інтэлектуальныя канікулы//Настаўніцкая газетв 01.08.2018

https://nastgaz.by/intelektualnyya-kanikuly/

48. М.Шыбут. Месца, дзе нашы ўспаміны// Настаўніцкая газета ад 11.09.2018 https://nastgaz.by/mestsa-dze-nashy-uspaminy/

49.Сілюк Н.У. Ствараем разам пасёлак будучыні//Вестник образования. Гродненский регион.- 2018,-№2-3,-с.25

50.Захаревич И.И. Класный час “Мая Радзіма – Беларусь”//Веснік адукацыі.-№9.-2018.-с.54

51.І.Кяўра Карагод сяброўства//Настаўніцкая газета ад 01.10.2018 https://nastgaz.by/karagod-syabroustva/

52. Э. Мацвеева. Ганаруся продкамі і Радзімай//Настаўніцкая газета ад 03.10.2018 https://nastgaz.by/ganarusya-prodkami-i-radzimaj/

53. А.Рагачук, Усмешкі настаўнікам// Настаўніцкая газета ад 10.10.2018 https://nastgaz.by/usmeshki-nastaunikam/

54. М. Стасяловіч Твой выбар – тваё жыццё//Настаўніцкая газета ад 11.10.2018

55. Л.Станкуць Усё пачынаецца з мамы// Настаўніцкая газета ад 15.10.2018 https://nastgaz.by/usyo-pachynaetstsa-z-mamy/

56. Л.Паўлюкевіч. Буквар – у добрыя рукі// Настаўніцкая газета ад 23.10.2018 https://nastgaz.by/bukvar-u-dobryya-ruki/

57. Л.Паўлюкевіч. Буквар – у добрыя рукі// Настаўніцкая газета ад 23.10.2018

58. Л.Паўлюкевіч Матэматычныя сцяжынкі адолелі без запінкі//Настаўніцкая газета ад 30.10.2018 https://nastgaz.by/matematychnyya-stsyazhynki-adoleli-bez-zapinki/

59.В.Буцько. Гучаць беларускай мове//Настаўніцкая газета ад 30.10.2018 https://nastgaz.by/guchats-belaruskaj-move/

60. В.Балановіч Свет асвятляецца сонца, а чалавек – ведамі//Настаўніцкая газета ад 01.11.2018 https ://nastgaz.by/svet-asvyatlyaetstsa-sontsam-a-chalavek-vedami/

61. Кевра И.В.Осуждение чинопочитания, угодничества, раболенства в рассказе А.П.Чехова «Хамелеон»//Русский язык и литература.-№9.-2018.-с.38-41

62. Кевра И.В.Второстепенные члены предложения//Русский язык и литература.-№10.-2018.-с.25-28

63.Н.Вашкелевіч Фестываль творчых педагогаў//Настаўніцкая газета 06.11.2018 https://nastgaz.by/festyval-tvorchyh-pedagogau/

64.А.Таміла Канікулы з карысцю // Настаўніцкая газета ад 08.11.2019 https://nastgaz.by/kanikuly-z-karystsyu-2/

65.В.Балановіч. Лелюкінскія лабірынты// Настаўніцкая газета ад 09.11.2018 https://nastgaz.by/lelyukinskiya-labirynty/

66. М.Жыдзель. Наша ўстанова – як пчаліны вулей// Настаўніцкая газета ад 13.11.2018 https://nastgaz.by/nasha-ustanova-yak-pchaliny-vulej/

67.Н.Вашкелевіч. Вучыцца прадпрамальніцтву //Настаўніцкая газета ад 15.11.2018 https://nastgaz.by/vuchytstsa-pradprymalnitstvu/

68.В.Баярчук. Любоў да Радзімы – праз любоў да сям’і// Настаўніцкая газета ад 17.11.2018

69.А.Ляжневіч Пра якасны ўрок//Настаўніцкая газета ад 29.11.2018 https://nastgaz.by/pra-yakasny-urok/

70. І.Сянюк Ад “А” да “Я”//Настаўніцкая газета ад 29.11.2018 https://nastgaz.by/ad-a-da-ya/

71.А.Лапата Прафілактыка ў школе//Настаўніцкая газета ад 03.12.2018 https://nastgaz.by/prafilaktyka-u-shkole/?_utl_t=gp

72.Л.Каспяровіч Эстафета знаўцаў//Настаўніцкая газета ад 13.12.2018

73. Л.Каспяровіч Эстафета знаўцаў Настаўніцкая газета https://portfolio.ng-press.by/praktykum/estafeta-znautsau/ ад 13.12.2018

74. І.Рашкевіч. Падарункі вялікай сям’і// Настаўніцкая газета ад 21.12.2018  https://nastgaz.by/padarunki-vyalikaj-syam-i/

75.Т.Ашэйчык. Матэматычны квэст.//Настаўніцкая газета ад 18.06.2018 https://nastgaz.by/matematychny-kvest/

2017

         1.Калядзіч Н. У атмасферы добразычлівасці і душэўнага камфорту//Настаўніцкая газета ад 14.01.2017

          2. Калядзіч Н.Адчуваць хараство беларускага слова// Настаўніцкая газета ад 19.01.2017

          3. Калядзіч Н. У атмасферы добразычлівасці і душэўнага камфорту//Настаўніцкая газета https://nastgaz.by/u-atmasferi-dobrazichlivasci-i-dusheunaga-kamfortu/

          3. Шлемпа Л. Чараўніцтва сваімі рукамі// Настаўніцкая газета ад 10.01.2017

          4. Кот В.И. Математическое моделирование реальных ситуаций: алгоритм действий // Народная асвета.-№1.-2017 (Іўеўская СШ)

          5.Городович М.И. Сетевое взаимодействие как средство профес-сионального развития педаго-гических кадров// Адукацыя і выхаванне.–№1.-2017

          6.Дубоўская Н. Ад інфармавання і асветы да навучання//Настаўніцкая газета ад 04.02.2017 (Бобравіцкі дзіцячы сад – сярэдняя школа)

          7.Пассиян О. Для чего ученикам суббота//Советская Белоруссия от 02.02.2017 (Бобравіцкі дзіцячы сад – сярэдняя школа)

          8. Шлемпа Л. Абяцаў вярнуцца// Настаўніцкая газета ад 23.02.2017 (Геранёнская СШ)

          9. Юхневіч А. Каб адносіны былі талерантнымі//Настаўніцкая газета  ад 28.02.2017

https://nastgaz.by/kab-adnosini-bili-talerantnimi/

          10.Черняк, А.В. Применение электронных дидактических средств на уроках физической культуры и здоровья и во внеклассной работе//Веснік адукацыі. - №3.- 2017.-с. 48-53

          11.Гаўрук , Л.В. Першыя крокі на шляху да прафесіі//Настаўніцкая газета ад 08.04.2017

          12 Гілінская, Т.Г. Мы – грамадзяне Рэспублікі Беларусь // Настаўніцкая газета https://nastgaz.by/mi-gramadzyane-respubliki-belarus/

          13.Путік,В.С.Нам не страшны “опасные” места, ілі как сформіровать орфографіческіе навыкі у младшіх школьніков// Настаўніцкая газета ад 15.04.2017

          14.Остромецкая Е.Т. Кивлюк Л.А. Формирование кросскультурных компетенций учащихся учреждений общего среднего образования//Вестник образования “Гродненский регион”.-№1.-2017.-с.29

          15.Мазур Т.И.Сайт учреждения дошкольного образования как средство взаимодействия с семьёй//Вестник образования “Гродненский регион”.-№1.-2017.-с.100

          16.Бакуновіч Т.В. Управление профессиональным развитием педагогов в регионе в условиях сетевого взаімодействия//Адукацыя і выхаванне.-№5.-2017.-с.26

          17.Гражынская В.Т. Блог для рашэння алімпіядных задач//Настаўніцкая газета ад 06.06.2017 с.5

           18. Коваленко Е.М., Мекеня И.А.Павышэнне эфектыўнасці моўнай літара-турнай адукацыі праз выкарыстанне ЛСМ.- Зборнік артыкулаў е-mail-канферэнцыі “Сучасныя падыходы да выкладання беларускай мовы і літаратуры” режим доступа: www.academy.edu.by

           19. Драб И.Л. Классный час для обучающихся 8-го класса «Деньги: добро или зло?».– Формирование предпринимательских компетенций и навыков деловой активности обучающихся как основы профессионального выбора/сост.: Г.Ф.Бедулина, Л.А.Кивлюк.– Минск: РИВШ,2017.-258 с.

           20.Крашинская Г.О. Классный час для обучающихся в 7-ом классе  «Есть такая профессия – предприниматель».– Формирование предпринимательских компетенций и навыков деловой активности обучающихся как основы профессионального выбора/сост.: Г.Ф.Бедулина, Л.А.Кивлюк.–Минск: РИВШ,2017.-258 с.

           21. Лукша Ж.Р. Классный час для обучающихся 10-го класса «Вопросы энергосбережения» или «Как стать богатым?».– Формирование предпринимательских компетенций и навыков деловой активности обучающихся как основы профессионального выбора/сост.: Г.Ф.Бедулина, Л.А.Кивлюк.–Минск: РИВШ,2017.-258 с.

           22.Захаревич И.И. Школьны музей – аснова для краязнаўчай дзейнасці ў Трабскай сярэдняй школе// Беларускі гістарычны часопіс.– 2017.–№5

           23. В.Н.Шебеко, Скоморохова Т.В. Развитие познавательных действий детей в двигательной деятельности»//Здаровы лад жыцця.- 2017.–№2 

          24. Ваўчок А.В. Гродзенская спадчына// Настаўніцкая газета ад 18.07.2017

          25. Сасноўская Н. Сонца “Алімпіёнка” // Настаўніцкая газета ад 01.08.2017

          26. Захарэвіч І.І. Сучаснае прачытанне пейзажнай лірыкі Янкі Купалы вачыма настаўніка – дэфектолага // Спецыяльная адукацыя.- №3.-2017.- с.41-46

          27.Н. Вашкевіч Скарбы лета// Настаўніцкая газета ад 29.08.2017 (Чарнэльскі дзіцячы сад  - базавая школа)

          28. З. Жылевіч Школьны лагер – казка дзяцінства// Настаўніцкая газета ад 29.08.2017

          29.Шмык Т. Всё дело в шляпе, или эффективные приёмы и методы работы по развитию творческих способностей учащихся на уроках русской литературы//Настаўніцкая газетв ад 09.09.2017

      30. Чакавая А. Падарожнічалі з Рабінзонам Круза 29.08.2017 https://nastgaz.by/skarby-leta/
            31. Н.Калядзіч  У калейдаскопе поспеху  10.06.2017 https://nastgaz.by/u-kalejdaskope-pospehu/

            32.Станкуць Л. Будуем бізнес на сяле//Настаўніцкая газета ад 14.09.2017

          33.Сафарэвіч Ф., Юруш С. Іўеўскі памідор//Настаўніцкая газета ад 23.09.2017

          34.Сафарэвіч Ф., Юруш С. Іўеўскі памідор//Настаўніцкая газета https://6day.ng-press.by/aktualna/iueuski-pamidor/

          35. Гілінская Т.,  Дарагой і любімай!//Настаўніцкая газета ад 14.10.2017

          36. Гілінская Т.,  Дарагой і любімай!//Настаўніцкая газета//

 https://6day.ng-press.by/maladzyozhnaya-hvalya/daragoj-i-lyubimaj/?_utl_t=gp

          37. Черняк Ж.Для развития познавательного интереса – интерактивное обучение// Настаўніцкая газета ад 19.10.2017

          38. Коренда Е.В. Ивьевская средняя школа: сохраняя традиции// Вестник образования “Гродненский регион”.-№2-3.-2017.-с.8

          39.Сасноўская Н.О., Не жанчына, а птушка…//Настаўніцкая газета ад 04.11.2017

          40.Балашенко А.В. Современные образовательные технологии как средство повышения качества образовательного процесса в учреждениях образования// Пралеска .– №10.- с. 

          41. Захарэвіч І.І. “Методыка роднае мовы” Я.Коласа ў аспекце сучаснай моўнай адукацыі настаўніка-дэфетолага // Спецыяльная адукацыя.– №5.-2017.-с.26

          42. Г. Папроцкая Восеньская казка// Настаўніцкая газета.-29.11.2017.-https://nastgaz.by/vosenskaya-kazka/

          43. Марцінчык А. Экалагічны маніторынг// Настаўніцкая газета.-31.10.2017

          44. Ваўчок А. Экскурсія з Гольшам і Трабусам// Настаўніцекая газета.-21.11.2017

          45.Л.Шлемпа. Падары свайму дзіцяці сэрца// Настаўніцкая газета.- 28.11.2017 https://nastgaz.by/padary-svajmu-dzitsyatsi-sertsa/

          46. Мацейка М. У найбольшай бяспецы той, хто напагатове, нават калі няма небяспекі//Настаўніцкая газета ад 21.12.2017
https://nastgaz.by/u-najbolshaj-byaspetsy-toj-hto-napagatove-navat-kali-nyama-nebyaspeki/
          47.Мацісовіч Р. Не адымай у сябе заўтра// Настаўніцкая газета – 05.12.2017 https://nastgaz.by/ne-adymaj-u-syabe-zautra/
          48-50. Синюк И., Виршич Н., Шмык Т. Пра рускую мову і літаратуру займальна//Настаўніцкая газета  ад 12.12.2017
          51. Вашкелевіч Н. Пра рускую мову і літаратуру займальна// https://nastgaz.by/pra-ruskuyu-movu-i-litaraturu-zajmalna/
          52. Майсей В.Камандная гульня або як павысіць матывацыю да фізічнай актыўнасці?// Настаўніцкая газета.-  07.12.2017
          53. Дзядуль Т. Вырастуць спрытнымі, спартыўнымі// Настаўніцкая газета  ад 19.12.2017  https://nastgaz.by/vyrastuts-sprytnymi-spartyunymi/
          54. Раманюк А. Са святам у госці да дзяцей// Настаўніцкая газета  ад 22.12.2017 https://nastgaz.by/sa-svyatam-u-gostsi-da-dzyatsej/

2016

1. Рафалович А.М., Многомерная дидактическая технология на уроках истории//Гісторыя і грамадазнаўства.-№1.-2016. –с.44-48 

2. Коренда Е.В., Использование многомерной дидактической технологии в        управленческой и педагогической деятельности// Гісторыя і грамадазнаўства.-     №1.-2016. –с.48-58   

3.Кот В.И., Конструирование задач – клонов:принцип фасетности//Народная асвета.-№5.-2016.-с.83-85

4. Ваўчок А.В., Экспанаты ў музей ад навучэнцаў//Настаўніцкая газета.-19.08.2016

5. Сасноўская Н.О., Шлемпа, Л.С. Апошні герой//Настаўніцкая газета.-16.08.2016

6. Гутнікава А.І., Свята ў нашай хаце//Пралеска.-2016.-№9

7. Палтарак Т.І., Музычныя падарожжы.Дзівосныя інтанацыі//Мастацкая і музычная адукацыя.-№3.-2016.-с.43-49

8. Гілінская Т.Г.,Яблычны ўраджай – 2016// Настаўніцкая газета.-08.10.2016

9. Захарэвіч  І.І. ,Класная гадзіна “Гарады Беларусі”// Народная асвета -№10-2016

10. Мінаева Г.С.,Айконімы Юрацішкаўскага сельсавета Іўеўскага раёна// Зборнік кафедры беларускага і супастаўляльнага мовазнаўства ГрДУ імя Я.Купалы “Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны “.- 2016

11. Бакунович Т.В., Управление профессиональным развитием педагогов в регионе посредством сетевого взаимодействия.- Сборник материалов международной научно – практической конференции «Трансформация содержания и технологий дополнительного педагогического образования в условиях реализации компетентностного подхода».- АПО 29.11.2016

12. Рынкевич С.В., Таямніцы мясцовых айконімаў// Настаўніцкая газета. – 20.12.2016

13. Станкуть Л.И., Опыт реализации инновационного проекта «Внедрение модели формирования предпринимательских компетенций у учащихся сельской школы в условиях социального партнёрства» в государственном учреждении образования «Геранёнская средняя школа». - Сборник материалов международной научно – практической конференции «Личность. Образование.Общество. Инновационная деятельность субъектов образования».- ГрОИРО.-24-25 ноября 2016 года

14. Аксёнова О.Ю., Применение интернет-технологий (сервиса LearningApps.org. ) при изучении биологии. - Сборник материалов международной научно – практической конференции «Личность. Образование.Общество. Инновационная деятельность субъектов образования».- ГрОИРО.-24-25 ноября 2016 года

15. Шмык Т.Э., Эффективные приёмы и методы работы по развитию творческих способностей учащихся на уроках русской литературы. - Сборник материалов международной научно – практической конференции «Личность. Образование.Общество. Инновационная деятельность субъектов образования».- ГрОИРО.-24-25 ноября 2016 года

16. Захаревич  И.И., Бобла И.М. Шахматы и развитие познавательной деятельности учащихся младших классов в условиях интеграции// Спецыяльная адукацыя.-№6.-2016.-с.40

 

2015

 1. Кірсанава С., На сустрэчу са школай// Настаўніцкая газета ад 07.02.2015 (Грыневіч І.М., Іўеўская СШ)
 2. Кірсанава С., Педагагічны Ян, ці мужчына ў школе// Настаўніцкая газета ад 21.02.2015 (Ваўчок А.В., Лелюкінскі дзіцячы сад – сярэдняя школа)
 3. 3.Бакуновіч Т., Электронная творчасць// Настаўніцкая газета ад 12.03.2015 (опыт по внедрению модели информатизации в Юратишковском яслях – саду – средней школе)
 4. Кот В.И., Математика на уроке и вне урока:дистанционные олимпиады// Народная асвета.- №4.- 2015 (Кот.В.И., учитель – методист гимназии №1 г.Ивье)
 5. Матылевич С., Обобщение изучения по теме “Имя числительное”//Русский язык и литература.- №3.- 2015
 6. Коваленко Е.М., Работа учреждения образования по духовно-нравственному воспитанию.- Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях новых стандартов: сборник научных статей / Уральский государственный педагогический университет; под науч. ред., А,А. Симоновой; общ. ред. С.Л. Фоменко – Екатеринбург – 329 с. – 2015
 7. Журко Т.Ч., “Нашы надзеі” вучацца ў 3 класе// Настаўніцкая газета ад 04.06.2015
 8. Шумакова Т.І., Першыя крокі ў прафесію// Настаўніцкая газета ад 02.07.2015
 9. 9.Каваленка А.М., Выкарыстанне прыёмаў тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення пры падрыхтоўцы даследчай работы // Беларуская мова і літаратура.- №6.- 2015.-с.30
 10.  10.Бакуновіч Т.В., Вузельчык на памяць адміністратару і настаўніку// Настаўніцкая газета ад 12.05.2015
 11. 11.Мазурына С.У., Усё пачынаецца са школы. А школу ствараюць настаўнікі//Народная асвета.- №9.-с.48
 12. Гарадовіч М.І., Педсавет – практыкум “Самаадукацыйная дзейнасць педагогаў”// Народная асвета.- №9.-с.54
 13. 13 Валканоўская Л.Э., Камунікатыўная атака, інтэлектуальныя арэлі, мазгавы штурм: інтэрактыў на ўроку// Народная асвета.- №9.-с.59
 14. 14.Алешчык Г.І., “Кошык ідэй” для актывізацыі пазвальнай дзейнасці вучняў// Народная асвета.- №9.-с.63
 15. Шмык Т.Э., Как добиться грамотного письма и правильной речи?// Народная асвета.- №9.-с.67
 16. 16.Гражынская В.Т.,Знаёмства з алімпіяднай матэматыкай:задачы творчага характару// Народная асвета.- №9.-с.71
 17. Городович Л.Э., Час общения «Научи своё сердце добру»// Народная асвета.- №9.-с.74
 18. Паращук М.Д., Класный час “Милосердие – нравственная категория и закон души”// Народная асвета.- №9.-с.77
 19. 19.Бычковская С.И., Классный час “Многогранность понятия “жизнь”// Народная асвета.- №9.-с.77
 20. 20.Козел Г.В., Вобразы зімы. Урок у 2 класе//Пачатковач школа.-№12. - с.53-55


Вернуться в раздел Библиотека

Социальные гарантии семьям, воспитывающим детей-инвалидов

Осторожно клещи